DELA

Soini utrikesminister i Finlands nya regering- Löfström inte oroad

 

Samlingspartiet får följande ministerportföljer i landets nya regering: finansminister, inrikesminister, undervisnings- och kulturminister samt en kombinerad utrikeshandels- och utvecklingsminister.

Posterna utrikes- och Europaminister, social- och hälsovårdsminister, arbets- och justitieminister och försvarsminister går till Sannfinländarna.

Det innebär att Alexander Stubb (Saml) blir ny finansminister och Sannfinländarnas Timo Soini ny utrikesminister, övriga namn har ännu inte offentliggjorts.

-Justitieministeriet är kvar, det blir alltså inte någon sammanslagning med inrikesministeriet och det är bra nyheter för Åland, säger rikssdagsledamot Mats Löfström.

– Det hade varit olyckligt om de tjänstemän som sysslar med åländska frågor hade tvingats flytta. Nu hålls kompetensen intakt.

Löfström tror inte att det kommer att påverka Åland negativt att det blir en Sannfinländare som styr det för Åland viktiga justitieministeriet.

– Vill man skada Åland är  inrikesministeriet den största risken, som ju bland annat har Paf, på sitt bord. Men det kommer att ledas av Samlingspartiet. Dessutom tror jag inte att det fins någon minister som vill skada Åland.

(Bilden är från gårdagen, då Camilla Gunell, Roger Nordlund och Mats Löfström träffade de tre regeringsförhandlarna Soini, Sipilä och Stubb i Helsingfors.)

Titte Törnroth-Sarkkinen