DELA
Nya Åland skrev den 15 oktober om missnöjet med att hushållsavdraget för installation av solceller inte skulle godkännas.

Skatteförvaltningen rättar hushållsavdrag

Skatteförvaltningen kommer att rätta hushållsavdraget i beskattningen för 2018 och 2019 för de hushåll som även fått energistöd av landskapsregeringen. Det här efter att bland annat Nya Åland berättat om att hushåll vilseletts med motstridig information om hushållsavdrag för installation av solceller.