DELA
Foto: Joakim Holmström
Politiker, markägare och andra intresserade samlades på landskapsregeringens informationstillfälle om kortrutten.

Ministern grillades om kortruttsprojekt

Varför utreds inte tunnel som alternativ till kortrutten? Och varför har inte de som bor i närheten fått komma till tals?