DELA
Foto: Jorma Tenovuo

Åland gallup: Ska havsörnsstammen begränsas?

Havsörnstammen har gått från utrotningshotad till livskraftig men kan utgöra ett hot mot sjöfågelarter. Borde havsörnstammen begränsas? Det vill Nya Åland veta i månades Åland Gallup. Klicka här för att delta.

”Vi anser att det på Åland finns skäl att begränsa örnstammen, på grund av dess effekter på övriga fågel- och djurbestånd”. Det skriver Moderaterna i partiets valprogram.

Men när Nya Åland frågar partiets ordförande Annette Holmberg-Jansson förklarar hon att man kommer att diskutera frågan närmare och det inte är bestämt huruvida de kommer att arbeta för skyddsjakt eller några andra begränsningar.

– Vi vet ju inte vad som är möjlig, men det finns många i vårt parti som vill att man tittar på det och ser om det finns någonting man kan göra, säger hon.

Socialdemokraternas ordförande och tillika jaktminister Camilla Gunell säger att havsörnstammen inte kan begränsas genom skyddsjakt.

– Det är inte möjligt eftersom fågeldirektivet skyddar havsörnen. Det skulle tveklöst leda till en domstolsprocess. Begränsade åtgärder är inte heller enkla att åstadkomma.

Hon nämner däremot landskapsregeringen försök att med hjälp av drönare skrämma bort örnar som stör ådor i deras bon eller tar deras ungar, ett försök som kommer att följas upp och evalueras.

Påverkar sjöfågelstammen

Landskapsregeringens jaktförvaltare Robin Juslin konstaterar liksom Gunell att havsörnen är fredad genom EU:s fågeldirektiv, men att det finns möjligheter till undantag om man uppfyller ett antal villkor. Om Åland tillät begränsningsåtgärder av havsörnstammen skulle det kunna leda till kritik från EU-kommissionen och i förlängningen en process i EU-domstolen.

– De som tillåter ett undantag har bevisbördan. Man måste bevisa att man uppfyller alla krav och det kan vara jättesvårt.

Finns det andra sätt än skyddsjakt som kunde begränsa örnstammen?

– Det finns andra åtgärder, till exempel skyddet under häckningstiden som skulle begränsa tillväxten och på sikt reglera den på ett mindre aktivt sätt.

– Nu finns det skyddszoner runt boträd och man får inte bedriva skogsbruk under häckningstiden, boträd är fredade och sådana saker. I princip är villkoren desamma om man vill störa häckningen eller bedriva skyddsjakt. Det är samma undantagsvillkor.

Anser du att Åland borde begränsa örnstammen?

– Det är klart att havsörnstammen påverkar sjöfågelstammarna väldigt mycket, men vad man kan göra åt det är något vi får jobba med. Det är ingen enkel fråga.

Under 2018 registrerades 100 flygga (flygfärdiga) havsörnsungar på Åland, vilket var ungefär en femtedel av alla örnungar i Finland. I våras klubbade landskapsregeringen en förvaltningsplan för havsörn som bland annat innehöll förslag på hur man kan skydda ådor. I planen föreslogs skrämseltaktiker som kräver mänsklig närvaro och skyddsjakt ansågs inte vara ett alternativ.

Vad tycker du? Borde Åland begränsa örnstammen? Tyck till i Åland Gallup.