DELA

Majoritet vill begränsa havsörnsstammen

Sex av tio vill begränsa havsörnsstammen, enligt Åland Gallup.
En majoritet för begränsningar finns både i stad och på landsbygden och i alla åldersgrupper.