DELA
Foto: Tallink Silja

Sjöfack rasar mot ”obegripligt beslut”

Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg.
– Försörjningsberedskapscentralen och finska staten har fattat ett obegripligt beslut, skriver man i ett pressutskick.

Finländska passagerarfartyg har stoppats i hamn i Helsingfors och Mariehamn, och nästan 2 500 finländska sjömän som arbetar på dem är permitterade.

– Det är upprörande att finska staten stöder passagerarfartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då man i stället omedelbart kunde ta i trafik finländska fartyg för passagerare och frakt, konstaterar de tre fackförbunden, sjömansunionen, maskinbefälsförbundet och skeppsbefälsförbundet, i ett gemensamt utlåtande.

Just nu är Viking Lines Gabriella, Mariella och Rosella samt Tallink Siljas Silja Serenade, alla finskflaggade, tagna ur trafik. Man har däremot gått ut med avsikt att stöda Galaxy, som trafikerar under svensk och Megastar under estnisk flagg.

– Finska skattebetalare får nu betala stöd åt fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då de här staterna kunde stöda sin sjöfart själva om de vill att frakten till deras hemländer sköts trots coronaepidemin.

– Antingen Gabriella, Mariella eller Silja Serenade kunde uppta trafik mellan Helsingfors och Estland. Rosella som nu ligger sysslolös i Mariehamn kan sättas in för frakttrafik till exempel mellan Åbo och Stockholm.

Man avslutar med att skriva: ”Sjömansförbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen omedelbart återtar sitt beslut att stöda utländska fartyg. Förbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen gör ett snabbt beslut om detta.”

Fartygen som får stöd:

Åbo–Långnäs–Stockholm Viking Line: Amorella och Viking Grace, Tallink Silja: Baltic Princess och Galaxy.

Helsingfors–Tallinn Eckerö Line: Finlandia, Tallink: MegaStar.

Vasa–Umeå Wasa Line: Wasa Express.