DELA

Över 12 miljoner till Viking Line efter rätt i farledstvist

Såhär skriver rederiet i ett pressmeddelande:

”Helsingfors tingsrätt har idag den 27 februari 2015 avkunnat dom i målet mellan Viking Line och finska staten avseende uppburna farledsavgifter under åren 2001-2004.

Enligt domen i Helsingfors tingsrätt förpliktas finska staten att i enlighet med Viking Lines yrkanden erlägga cirka 12,4 miljoner euro jämte rättegångskostnader och ränta.

Ifall domen vinner laga kraft kommer den att påverka Viking Lines bokslut för 2015 positivt med motsvarande belopp.

Viking Line Abp

 

Jan Hanses
Verkställande direktör”