DELA
Foto: Stefan Öhberg
En ny släckningsbil till Västra Saltviks FBK var en av Saltvik kommuns större investeringar år 2022.

Samfundsskatten lyfte Saltvik 2022

Saltvik överträffade budgeten för 2022 med över 800 000 euro. En stor del av förbättringen beror på oväntat höga intäkter från samfundsskatten.