DELA
Foto: Erkki Santamala

Uppåt för Ålandsbanken i fjol

Ålandsbankens rörelseresultat för 2017 ökade med 4 procent till 26,0 miljoner euro (25,1) jämfört med 2016.
– Under år 2017 såg vi en fortsatt stabil kundtillväxt på samtliga marknader och vi förbättrar resultatet efter skatt med 5 procent (20,7 miljoner euro), säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande.

– Den enskilt mest positiva delen i vår volymökning kan ses i den markanta tillväxten i kundernas placeringsvolymer (+47 procent). Med dessa ökade volymer följde även ett tydligt förbättrat provisionsnetto.

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 20,7 miljoner euro (19,7).

Provisionsnettot ökade med 11 procent till 49,7 miljoner euro (44,9).

Räntenettot ökade med 1 procent till 55,9 miljoner euro (55,1).

Kostnaderna ökade med 9 procent till 99,8 miljoner euro (91,3). Till stora delar var det drivet av ”projektkostnader kopplade till lanseringen av en ny IT-plattform på kapitalmarknadssidan samt fortsatta anställningar för att utveckla vår kundaffär.”

– Digitaliseringen och hållbarhetsfrågorna får en allt större roll inom finansbranschen. Ålandsbanken är bra positionerad inom bägge områdena men har dessutom valt att fortsätta erbjuda kunderna möjligheten till ett personligt möte med sin utvalda rådgivare, ett alternativ som finns tillgängligt för allt färre kunder i andra banker, säger Peter Wiklöf.

Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,1 miljoner euro (4,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11).

Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,1 procent (9,1).

Resultatet per aktie uppgick till 1,35 euro (1,29).

Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,9 procent (11,8).

Läs mer i onsdagens Nya Åland! (pd)