DELA
Foto: Patrik Palmén

Så tycker föräldrarna om distansundervisning

Vårens distansundervisning fungerade bra. Man får ändå inte bortse från att 6 procent av grundskoleeleverna under den perioden upplevt psykologiska och sociala svårigheter.
I en enkät som genomfördes under perioden 4–25 maj framkommer det att det finns delade åsikter bland vårdnadshavare till grundskoleelever på Åland om hur barnen klarat av perioden med distansundervisning under coronapandemin.

Många vårdnadshavare har haft utmaningar med att få vardagen att fungera. Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig vid utbildningsbyrån, säger att distansundervisningen också har lett till bra saker.

– Många föräldrar har upplevt att deras barn blivit bättre på att på egen hand strukturera sitt skolarbete och sin vardag, säger Katarina Halme-Wiklund.

Viktigt med daglig kontakt

Enkäten som bestod av tolv frågor skapades av Living V&I Ab i uppdrag av Ålands lanskapsregering. Enkäten fick 1851 svar. I enkäten fanns inte neutrala svarsalternativ. Vårdnadshavarna måste alltså ta ställning i frågorna, säger Inger Eriksson från Living V&I Ab.

– De viktigaste frågorna handlar om hur skolorna klarat av den dagliga kommunikationen till eleverna och hur eleverna påverkats psykologiskt och socialt av situationen.

Skolorna skulle enligt direktiv gällande distansundervisning ha kontakt med barnen minst en gång om dagen. 62 procent av vårdnadshavarna har i enkäten svarat att skolan har haft daglig kontakt med barnet. Andelen som svarat att skolan inte tagit kontakt ens en gång i veckan är 3 procent.

– 3 procent låter inte som mycket, men vi måste komma ihåg att 3 procent i det här fallet betyder att 48 elever inte ens  blivit kontaktade av skolan en gång i veckan, säger Viveca Lindberg från Living V&I Ab.

Ingen katastrof

– Frågan om hur barnen klarat av den uppkomna situationen psykologiskt och socialt visar att distansundervisningen inte varit någon katastrof, säger Inger Eriksson.

Andelen vårdnadshavare som svarat att barnet klarat av situation mycket bra eller relativt bra är 94 procent.

Resten har svarat att barnet haft svårigheter eller stora svårigheter att klara av situationen. Det betyder att drygt 100 barn haft psykiska och sociala svårigheter under distansundervisningen.