DELA
Foto: Stefan Öhberg
Landskapsregeringens tjänstemän har frågor om de stora mängder stenmassor som ska flyttas vid ett tunnelbygge mellan Föglö och fasta Åland. Bilden är tagen vid Maxinge i Jomalal Dalkarby. Där syns Otto Hoijar (till vänster) och Hans Mikael Holmström från FS Links, som ligger bakom tunnelprojektet.

Så svarar regeringen om Föglötunneln

Det är svårt att bedöma de faktiska miljökonsekvenserna av ett tunnelbygge mellan Föglö och fasta Åland.