DELA
Foto: Jonas Edsvik
Ett ackumulerat underskott, eller en kombination av ett för dåligt årsbidrag och för svag soliditet gör att en kommun kan klassas som kriskommun av landskapet. Följden kan bli att landskapet kan tvinga ihop kommunen med en eller flera andra kommuner. Det här enligt ett utkast till ny lagstiftning.

Kommuner med dålig ekonomi ska tvingas ihop

Är ekonomin tillräckligt dålig vill landskapsregeringen ha möjlighet att tvinga ihop åländska kommuner. Det står klart i ett utkast till kriterier för kriskommuner. Nu får kommunerna säga vad de tycker om förslaget.