DELA
Foto: Jonas Edsvik
Ålands sjöräddningssällskaps tekniska assistent Lars Gottberg, till vänster och Sjöräddningssällskapets verksamhetsledare Stephan Remmer längst till höger, ger sina råd för att man ska klara sig till sjöss även utan GPS.

Ryska GPS-störningar påverkar inte Åland

Båtförare i Finska viken kan inte förlita sig på elektronisk navigering på grund av GPS-störningar. På Åland har inga störningar ännu märkts av.