DELA
Foto: Joakim Holmström

Restauranger får välja jämförelsemånader

Nu är det klart: Restauranger får själva välja referensmånader när stödet till restaurangen räknas ut.
Grundlagsutskottet har ställt det villkoret för stödet, baserat på grundlagens jämlikhetsparagraf.

Att alla ska behandlas jämlikt är en av grundlagens hörnpelare. Det är också med hänvisning till jämlikhetskravet som grundlagsutskottet i tisdags ställde krav på att restauranger själva ska få välja vilka månader som ska fungera som referens när stödet räknas ut. Det berättar Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för Nya Åland.

– Man kan välja april–maj i fjol eller januari–februari i år. Det är ett villkor för att ekonomiutskottet ska kunna fortsätta behandla förslaget, annars hade det inte uppfyllt jämlikhetsstadgarna i grundlagen, säger han.

Mats Löfström är mycket nöjd med resultatet.

– Det är precis det vi arbetet för. Januari är verkligen lågsäsong i branschen, speciellt på sommarorter som Åland. Man måste jämför med de månader där det är normal verksamhet.

Det här betyder samtidigt att stödet totalt sett blir dyrare, eftersom omsättningen är högre för så många restauranger på våren.

– Det ökar stödet med sannolikt 40 miljoner euro.

Det skulle betyda att staten ger landets restauranger totalt cirka 160 miljoner euro.

– Man kan alltid kan diskutera storleken – alla företagare upplever stöden för små, samtidigt som det är i alla fall något – men jag är glad att det kommer åländska restaurangägare till nytta. Det blev så bra vi kan få det.

Nu har alltså grundlagsutskottet behandlat stödet, det ska nu fortsätta till ekonomiutskottet och sedan tas upp i plenum.

<”Byline tfn”>