DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rekordkvartal för ÅAB

– Vi kompletterar nu ett bra första halvår med ett starkt tredje kvartal där rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal någonsin.
Det skriver Ålandsbankens vd och koncernchef i delårsrapporten som publicerades på onsdagsmorgonen.

Som orsaker lyfter Wiklöf bland annat fram lanseringen av  Finlands första Svanenmärkta räntefond, nya samarbetsavtal och skapandet av ett nytt hypoteksbolag i Sverige.

ÅAB-resultat för januari – september 2019
(inom parantes jämförelse med  januari – september 2018)

  • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 24,1 miljoner euro (21,3).
  • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 19,1 miljoner euro (16,7).
  • Räntenettot minskade med 3 procent till 39,9 miljoner euro (41,2).
  • Provisionsnettot ökade med 3 procent till 41,7 miljoner euro (40,4).
  • Kostnaderna minskade med 2 procent till 72,0 miljoner euro (73,2).
  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,4 miljoner euro (0,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,03).
  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,5 procent (9,6).
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,23 euro (1,08).
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3 procent (13,0 den 31 december 2018).I kvartalsrapporten noteras även det som Nya Åland skrivit om förr, de reviderade framtidsutsikterna där man utgår från att ÅAB:s rörelseresultat för 2019 kommer att vara bättre än eller i nivå med 2018.