DELA
Foto: Päivi Mattila

Ökat rörelseresultat för Ålandsbanken

Ålandsbanken ökar sitt rörelseresultat första halvåret med 8,0 miljoner om man exkluderar förra årets försäljningsvinst. Det framgår ur halvårsrapporten för perioden januari-juni 2023.

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 13 procent till 94,3 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 7 procent till 71,6 miljoner euro.

”Trots en avvaktande marknad har vi fortsatt att attrahera nya placeringsvolymer. Under första halvåret erhöll vi 401 miljoner euro i ökade nettoplaceringar. På utlåningssidan såg vi stigande räntor och kunder som började använda överskottsinlåning för att göra förskottsamorteringar på sina lån”, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.