DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stabil tillväxt för ÅAB

”Vi har skapat ett bra kvartalsresultat, där vår fortsatta stabila tillväxt nu ger positiva avtryck i vårt ränte- och provisionsnetto”, skriver Ålandsbankens vd Peter Wiklöf i delårsrapporten för perioden januari-september 2017, som publicerades klockan nio idag, 24 oktober.

Enligt rapporten passerade bankens placeringsfonder 3 miljarder euro under kvartalet.
Lanseringen av en ny kapitalmarknadsplattform i det svenska affärsområde medförde höjda projektkostnader.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!

ÅAB delårsrapport:

Januari – september 2017 (jämfört med januari – september 2016)

 • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 19,5 miljoner euro (18,8).
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 15,5 miljoner euro (14,8).
 • Räntenettot ökade med 2 procent till 41,8 miljoner euro (41,1).
 • Provisionsnettot ökade med 13 procent till 37,1 miljoner euro (32,7).
 • Kostnaderna ökade med 11 procent till 74,6 miljoner euro (67,4).
 • Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,5 miljoner euro (3,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,11).
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,2 procent (9,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,01 euro (0,97).
 • Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,6 procent (11,8 den 31 december 2016).

Tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016

 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 7,2 miljoner euro (6,2).
 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 16 procent till 5,8 miljoner euro (5,0).
 • Räntenettot ökade med 4 procent till 14,3 miljoner euro (13,7).
 • Provisionsnettot ökade med 15 procent till 12,2 miljoner euro (10,6).
 • Kostnaderna ökade med 14 procent till 24,4 miljoner euro (21,5).
 • Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (0,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,10).
 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,1 procent (9,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,38 euro (0,33).