DELA
Foto: Stefan Öhberg

Rekordår för Tallink Silja

Tallink Silja hade fler passagerare under 2016 än de någonsin haft förut.
Passagerarantalet ökade med fem procent under 2016 på Tallink Siljas fartyg. Antalet passagerare låg på 9 457 522 under 2016 jämfört med 8 976 226 passagerare under 2015.

Den största orsaken till rederiets tillväxt var den ökade trafiken på Finska viken. Rutten mellan Helsinfors och Tallin hade en ökning på sju procent.

Mängden personbilar som forslades med rederiet, liksom fraktenheten, ökade med fyra respektive sju procent.

Passagerarantalet på rutten Finland–Sverige, som trafikerar via Åland, ökade med två procent till 2 886 383 passagerare.

Tallink Silja trafikerar med 13 fartyg på sex linjer och hade under 2015 en omsättning på 945,2 miljoner euro.

Läs mer i papperstidningen!