DELA

Redo att lära ut gott självförtroende

I dagarna utexaminerades för första gången 16 mentala tränare på Åland efter två års studier vid Högskolan på Åland.

De ska ge oss bättre självkännedom och bättre självförtroende.
De är inte psykologer och inte terapeuter.

Men 16 nyutexaminerade mentala tränare innebär att landskapet har fått 16 personer som är redo att hjälpa andra med det som är tufft i livet.

Det kan handla om att utvecklas som människa, att må bra, eller i alla fall, må bättre.

– Här friskvårdar vi, slår läraren Bengt Aspfors fast. Vi arbetar inte med personer med diagnoser utan vi vill stärka självkänslan och självförtroendet hos klienterna. Till vår hjälp har vi olika mentala verktyg, typ träningsprogram.

Ett par av kursdeltagarna startar egna företag – andra vill dra nytta av lärdomarna i de yrken de redan har.

– Området är brett, fortsätter Bengt Aspfors. Kunskaperna har man nytta av i sitt eget liv, man kan använda dem inom idrotten och som ledare inom ett företag.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!