DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nya kurser ska stärka vården

Högskolan på Åland har nu öppnat anmälan till uppfräschningskurser för utbildad vårdpersonal som arbetar inom andra branscher.
Även personer helt utan vårderfarenhet eller utbildning ska kunna gå grundläggande kurser i omvårdnad för att stärka upp bemanningen inom vårdsektorn under covid-19-pandemin.

Erika Boman, programansvarig på högskolans sjukskötarutbildning, ligger bakom idén. En vän till henne hörde av sig efter att ha blivit permitterad från sitt jobb inom rederinäringen.

– Hon undrade om det inte fanns behov av personal inom vård och omsorg. Hon är utbildad närvårdare i grunden, men kände sig lite osäker på sina kunskaper, säger Erika Boman.

Nu när all personal med infektionssymtom måste stanna hemma finns ett behov av extra personal. Enligt Boman har kommunerna redan börjat anställa personer utan utbildning och omplacera personal från barnomsorg till äldreomsorg för att täcka upp behovet.

– Högskolan vill dra sitt strå till stacken och bidra genom att ordna nätbaserade och kostnadsfria kurser för att upprätthålla en patient- och klientsäker vård.

Kurspaketet inkluderar både kurser som kan öka kunskaperna och stödja utbildad personal i att återgå till arbetet eller ge ny outbildad personal en grundläggande omvårdadsutbildning. Studietakten är flexibel och kan anpassas efter kursdeltagaren. Kurserna her inga studiepoäng eller behörighet och inte heller rätt till studiestöd.

– Vi vill också vara tydliga med att vi kontrollerar inte deltagarens meriter eller lämplighet i yrket, det är upp till arbetsgivaren, säger Erika Boman.

Stoppa smittspridning

Kurspaketet är uppdelat i fyra moduler:

Bas – som innehåller punkterna ”Hygien och smittskydd”, ”Bemötande, etik och tystnadsplikt”, ”Patientsäkerhet”, samt ”Bedömning och rapportering av patienters status”

Grundläggande omvårdnad – som innehåller punkten ”Grundvård”

Omvårdnad av äldre personer – som innehåller punkterna ”Vanligt förekommande omvårdnadsproblem bland äldre och ”Demens och förvirringstillstånd

Avancerad omvårdnad – som ännu har ett obestämt innehåll men kan komma att inkludera till exempel andningsvård.

För att kunna tillhandahålla kurserna så snabbt som möjligt har man från högskolans sida utgått från redan befintligt studiematerial, men eget sammanställt material kommer att läggas till efter hand, meddelar Erika Boman.

– Vi försöker också vara lyhörda för kommunernas och myndigheternas önskemål.

Erika Boman tror att kurserna i framför allt smittskydd och hygien kan bidra till att stoppa smittspridning på till exempel äldreboenden.

Anmälan till kursen ”Hygien och smittskydd” öppnade i går (måndag) och det går att anmäla sig via högskolans hemsida www.ha.ax. Resten av kurserna släpps efter hand.