DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rederiet ser ljust på framtiden

Återgången till en rimlig lönsamhet i den verkliga verksamheten ger tillförsikt inför framtiden.

Så uttryckte sig Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist på stämman i dag.
Nya Åland har tidigare berättat om rederikoncernens goda resultat för fjolåret – det bästa sedan 2006-07. Rörelseresultatet stannade på 26,4 miljoner euro mot 13,7 miljoner euro 2014.

Omsättningen 2011-15 visar en svagt ökande trend med en topp 2013, den så kallade Grace-effekten. 2013 var även rörelseresultatet bättre än i fjol men det berodde til stor del på försäljningsvinsten för Isabella.

Detta i kombination med lägre kostnader för personal och bunker gav ett så bra resultat för fjolåret att förslaget inför stämman var att höja dividenden från 70 cent per aktie i fjol till 95 cent i år, något som ingen aktieägare opponerade sig emot. Totalt delas knappt 10,3 miljoner euro ut till aktieägarna i år mot 7,6 miljoner i fjol och 5,4 miljoner för räkenskapsåret 2013. För räkenskapsåret 2012 blev aktieutdelningen noll euro.