DELA
Foto: Erkki Santamala

Ingen sjöfartsstrejk – ännu

Delar av sjöfartens personal fick nytt avtal. Maskinbefälen kan ännu gå i strejk.

Arbetsgivarnas organisation Finlands rederier och arbetstagarsidans organisation Finlands Sjömans-Union lyckades under överinseende av riksförlikningsmannen i dag, måndag, sy ihop ett nytt tvåårigt avtal.

I och med överenskommelsen kunde den strejk avvärjas som från den 1 mars skulle ha påverkat handelssjöfarten, passagerartrafiken och isbrytarna. De överenskomna löneförhöjningarna följer den allmänna linjen, meddelar Riksförlikningsmannens byrå.

Förhandlingarna om ett avtal med Finlands maskinbefälsförbund påbörjas på måndag hos riksförlikningsmannen. Förbundet har varslat om en strejk på isbrytare och inom handelsflottan med start den 9 mars.