DELA
Foto: Stefan Öhberg

Viking förbättrade resultatet

Trots restriktionerna – statliga bidrag och kostnadsjakt gör att Viking Line kan visa upp ett bättre resultat för årets tre första månader än motsvarande period 2020.
Omsättningen sjönk till en tredjedel, men på sista raden blev resultatet -8,9 miljoner euro, att jämföra med 2020 då det första kvartalet slutade med -21,5 miljoner.
Kostnader för löner och drift reducerades med 50 procent.
Viking Lines vd Jan Hanses säger i en kommentar till rapporten att verksamheten under det första kvartalet har präglats av låga passagerarvolymer och därmed fortsatt kostnadsnedskärning och anpassning till de rådande restriktionerna.

– Den finska regeringen införde strängare reserestriktioner den 22 januari 2021 och samtidigt en lockdown av bland annat restaurangverksamheten. Detta hade naturligtvis en negativ effekt på reseefterfrågan och koncernen tvingades som en följd av detta skära ned på serviceutbudet och bemanningen ombord, säger Jan Hanses.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 24,9 miljoner euro. Den 31 mars hade koncernen lyft 39 miljoner av totalt 43 beviljade miljoner i  likviditetslån.
Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick då till 4,7 miljoner.
Den 31 mars 2021 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 39,9 miljoner euro (92,6). Soliditeten var 45,1 procent jämfört med 48,4 procent föregående år. Bolaget förhandlar om nya villkor för ett lån om 74,6 miljoner. Beslutet förväntas erhållas i maj 2021.
Viking Line Januari–mars 2021 (jämfört med januari–mars 2020)
Omsättning 24,6 Meur (75,0 Meur).
Övriga rörelseintäkter 10,3 Meur (1,2 Meur).
Rörelseresultat -7,7 Meur (-21,5 Meur).
Finansnetto -1,3 Meur (-1,9 Meur).

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp