DELA
Foto: Joakim Holmström
Ålands Radio och TV:s vd Emil Eriksson berättar att man inte kan upprätthålla den nuvarande verksamheten under de ekonomiska förutsättningar som nämns i landskapets budget för år 2021. En budgetmotion för att trygga verksamheten, som lämnats in av Socialdemokraterna, ligger nu hos finans- och näringsutskottet och ska behandlas i samband med landskapsbudgeten.

Radio och TV-vd: Uppsägningar inte uteslutet

Den nya medieavgiften bör indexjusteras eller så måste public service-uppdraget omformas. Det anser Ålands Radio och TV:s vd Emil Eriksson.