DELA
Foto: Joakim Holmström

Radio och TV-vd: Uppsägningar inte uteslutet

Den nya medieavgiften bör indexjusteras eller så måste public service-uppdraget omformas. Det anser Ålands Radio och TV:s vd Emil Eriksson.
– Anslaget i budgeten för 2021 är det lägsta i Ålands Radios historia, säger han.