DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skärgårdsbutiker får ökat stöd

Livsmedelsbutikerna i skärgården får ökade driftstöd av landskapsregeringen.
Förutom en förhöjd grunddel har regeringen beslutat att införa en rörlig del som uppgår till 1,25 procent av livsmedelsförsäljningen.