DELA
Foto: Nina Smeds

Potatislöfte nu till EU

Miljöstöd för bevattning av potatis ingår i det så kallade Orklapaketet.

Nu saknas bara klartecken från Bryssel.
Landskapet bemötte i våras Orklas hot om att stänga chipsfabriken i Haraldsby med ett åtgärdspaket. I det ingick ett löfte om att stöda bevattningen av potatisodlingarna.

Det håller på att infrias. Landsbygdsprogrammet 2014–2020 har skrivits om med tillägget att bevattning av specialgrödor ska kunna få miljöstöd.

Vill uppdatera

Ändringen låter kanske enkel men verkligheten ser annorlunda ut. Många av EU:s medlemsstater har brist på vatten och det har lett till ett besvärligt regelverk.

– Regelverket är mycket restriktivt och innehåller många krav som måste uppfyllas. Men det ändringsförslag som vi nu skickar till Bryssel är välförberett och har förhandsgranskats av kommissionens tjänstemän, säger landskapsagronom Sölve Högman.

De förslag som skickats till EU-kommissionen inkluderar bland annat beskrivning av vattentillgången på Åland, av ÅMHMS:s bedömningssystem för tillstånd och av hur uppföljningen av vattenåtgången ska gå till.

Utöver bevattningen vill landskapet dessutom uppdatera begränsningarna för jordbrukets nitratutsläpp och också göra det enklare att ändra redan ingångna avtal om miljöstöd och ekologisk produktion.

De föreslagna ändringarna påverkar varken stödnivån för jordbrukarna eller hela landsbygdsprogrammets slutsumma.

Om kommissionen inte har något att invända mot ändringarna ska förslaget godkännas inom 42 arbetsdagar.