DELA
Foto: Stefan Öhberg

Chipsfabriken går in för kretslopp

Potatisrester blandas med kogödsel och blir biogas och flytande gödsel. Fabrikens renade vatten används till bevattning i stället för att rinna ut i sjön vid Lotsbroverket.
Det är två stora miljövinster av den satsning som Orkla planerar i fabriken i Haraldsby.