DELA

Posten samarbetsförhandlar

Åland Post ab har idag kallat Pau Ålandsavdelning r.f. till samarbetsförhandling, det skriver man i ett pressmeddelande.

Såhär lyder meddelandet:
”Förhandlingen gäller personal inom försäljning och projektledning och uppskattningen är att två personer kan komma att beröras av uppsägning alternativt överföring till deltidstjänst.
Posttjänsters utmaningar inför framtiden är ökad digitalisering, minskade brevvolymer och ändrat kundbeteende vilket ställer högre krav på en än mer effektiv organisation än idag. Inom försäljningsenheten pågår en översyn av hur arbetsuppgifter ska fördelas mellan befintlig personal. I arbetet har arbetsuppgifter redan kunnat effektiviseras och även rationaliserats bort vilket lett till att arbetsmängden på avdelningen har minskat. Vidare har de senaste årens implementation av nya processer, automation och IT-hjälpmedel inom affärsområdet gått in i en lugnare fas vilket innebär att arbetsmängden minskar inom projektledning och utveckling.
Förhandlingarna startar den 29 mars 2016 och beräknas pågå i minst två veckor.”