DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland Post samarbetsförhandlar igen

Åland Post har återigen kallat till samarbetsförhandlingar. Skälet är att lågvärdesgränsen för importmoms försvinner den 1 juli.

Planen är att minska antalet tjänster med mellan 20 och 25 heltidstjänster, de flesta inom affärsområdet Pack & Distribution. Åtgärderna ska vara genomförda senast i september 2021.

Åland Posts e-handelsverksamhet på Åland har gynnats av att varor med ett ringa värde har kunnat skickas momsfritt till och från Åland. Slopandet av lågvärdesgränsen innebär dock att det blir omöjligt att driva den verksamheten vidare.

– Eftersom verksamheten har fortsatt att vara lönsam och eftersom vi velat erbjuda så många av våra anställda jobb så länge som möjligt har vi valt att fortsätta på Åland tills EU verkligen stänger dörren för den, vilket nu alltså sker, skriver vd Henrik Lundberg i ett pressmeddelande.

– Att så många valt att jobba kvar ända till slutet visar på en otrolig lojalitet och yrkesstolthet. Det är väldigt trist att så duktiga människor måste riskera att förlora jobbet på grund av beslut som tas på EU-nivå.

Enligt pressmeddelandet ska anställda vilkas tjänster försvinner så långt det är möjligt erbjudas andra arbetsuppgifter inom Åland Post.

Företaget sysselsätter idag cirka 220 personer. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Posttjänster, Logistik samt Pack & Distribution, vars verksamhet i huvudsak består av olika tjänster riktade mot e-handeln.

Åland Post kallade senast till samarbetsförhandlingar i slutet av november förra året. Det resulterade i att fyra heltidstjänster försvann.