DELA
Foto: Stefan Ohberg

Posten och finansministern lämnade oriktiga uppgifter om juridiska kostnader för dömda chefer

Efter att finansminister Roger Höglund (C) i en tidningsintervju påstått att de dömda i Åland Post-rättegången fått sina juristkostnader betalda av posten och erbjudits stöd via företagshälsovården slår de dömda och deras familjer nu tillbaka.– Det är så fel. Min man fick skjuta till egna kostnader och vågade inte säga till mig hur mycket det var, säger en av de dömdas anhöriga till Nyan.