DELA

Person smittad av covid-19 på Åland

Ytterligare en person på Åland har testats positiv för covid-19, enligt Ålands hälso- och sjukvård. Fyra personer som har varit i kontakt med den smittade är satta i karantän. Den smittade vårdas i hemmet.

– Det är en person som inte har rest och därför kan man fastställa att det handlar om samhällssmitta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen till Nya Åland. 

Pajunen säger att det är viktigt att man fortsätter följa alla försiktighetsåtgärder.

– Det viktiga är också att man är observant om man får någon typ av förkylningssymptom och då vara extra alert, säger hon.

Totalt har nu 19 personer på Åland konstaterats vara smittade av coronavirus. Sammanlagt 1 306 personer har testats för viruset, enligt ÅHS.