DELA
Foto: Ida K Jansson

Paf-reserver ska hjälpa Åland

Paf-reserverna på 70 miljoner euro ska användas för att vårda de ekonomiska följdsjukdomarna som Åland drabbas av på grund av coronaepidemin.

Pengarna ska användas till sjukvård, en dubblad minimidagpenning för permitterade och lånegarantier till företag.

Finansminister Torbjörn Eliassvon (C) säger att alla partier på Åland, efter ett gemensamt möte på tisdagen, är beredda att göra de stora insatser som behövs för att rädda företag och samhällsekonomin i stort.

– Jag fick den klara uppfattningen att lagtinget är berett att fatta snabba beslut när det finns färdiga förslag. För att underlätta snabba beslut kommer vi att ha en nära dialog med oppositionspartierna.

Landskapsregeringen har
jobbat vidare med den tilläggsbudget som man nämnde på måndagens presskonferens.

– Men jag kan inte gå in på detaljer idag, säger han.

Däremot kunde han berätta att man ska använda Pafs reserv, som uppgår till cirka 70 miljoner euro, till att hjälpa samhället ekonomiskt.

– Alla partier är överens om att det är ett gott syfte att använda Paf-pengarna för reda upp den här svåra situationen.

Dubblad minimidagpenning

Den första åtgärden är att få ihop en tilläggsbudget. Den kan vara antagen om 1,5–2 veckor och innehålla flera akuta insatser.

Där ingår att ge ÅHS mer
resurser, att ge Ams mer resurser och att det finns garantier för företag som får problem med
likviditeten.

För de personer som permitteras lovar landskapsregeringen att dubbla miniminivån för dagpenning. I dag ligger den på 36 euro per dag. En dubblering ger alltså minst 72 euro per dag. Dubblingen beräknas kosta cirka en miljon euro för en tre månaders period.

Även företag ska få hjälp, främst genom lånegarantier i samarbete med Finnvera. Finnvera är en statsägd specialfinansiär för företag och organet styrs av statens ägar- och närings-
politiska mål.

50 miljoner i lånegarantier

I praktiken ska företagare i likviditetskris prata med sin bank. Banken kartlägger situationen och om det behövs lån tar banken kontakt med Finnvera.

Lånerisken fördelas mellan banken, Finnvera och landskapet.

– Banken står för 20 procent av risken och Finnvera för
80 procent, men Finnvera tar kontakt med landskapet som står för hälften av Finnveras risk. Alltså 40 procent, säger
Torbjörn Eliasson.

Mindre lån ska hanteras på ett par, tre dagar, medan lån på över en halv miljon kan ta upp till en vecka att få godkända.

Landskapsregeringen vill begära en fullmakt från lagtinget för att reservera 20 miljoner euro för garantierna, alltså för den 40 procent som landskapet ska stå för.

Det betyder att åländska företag totalt sett kan få bankgarantier för totalt 50 miljoner euro.