DELA
Foto: Ida K Jansson

Paf beviljas besvärstillstånd

Högsta domstolen har beviljat Paf besvärstillstånd i ett ärende som gäller penningtvätt av oaktsamhet framgår av ett pressmeddelande på högsta domstolens hemsida.

I besvären till högsta domstolen anser Paf att man inte har gjort sig skyldig till något brott och att åtalet ska förkastas.

Tingsrätten och hovrätten har dömt Paf för penningtvätt av oaktsamhet till samfundsbot.

Åtalet mot föreningens verkställande direktör har förkastats redan i tingsrätten står det i pressmeddelandet.

Bakgrunden är att Paf i januari 2012 gjort en anmälan om penningtvätt till Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen om en spelkund vars spelande på internet väckte misstankar om penningtvätt. Efter att anmälan gjorts hade spelkunden fortsatt att spela till ett belopp av 580 000 euro till slutet av oktober 2012.

Högsta domstolen meddelar sitt slutliga avgörande senare står det i pressmeddelandet.