DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sverige föreslår nya regler för spel till sjöss

Säg upp avtalet som reglerar automatspel på fartyg mellan Sverige och Finland och inför en spelskatt för spel på svenskt vatten. Det föreslås i en promemoria från svenska Finansdepartementet.
Pafs vd Christer Fahlstedt ser gärna ny lagstiftning för spel till sjöss, helst en lagstiftning som är harmoniserad med Finlands och Estlands dito.