DELA
Foto: Jonas EdsvikHAR ANSVAR Självklart har Paf ett ansvar för det som inträffade, även om man inte juridiskt sett är skyldig.

20 miljoner delas ut från Paf

Det åländska spelbolaget Paf gjorde under verksamhetsåret 2015 en vinst på 22,7 miljoner euro, samtidigt som omsättningen uppgick till 110 miljoner euro, berättar bolaget i dag.
Av årets vinst föreslås att 20 miljoner euro utdelas Ålands landskapsregering för fördelning till samhällsnyttiga ändamål.

– Efter en period av sjunkande omsättning vände utvecklingen under andra halvan av 2015 tillbaka till tillväxt för Paf. Förvärvet av det italienska nätspelsbolaget Winga i slutet av 2014 är en starkt bidragande orsak till omsättningsökningen, säger Johan Rothberg, tf vd, bland annat i ett pressutskick.

Spelomsättningen för internetverksamheten uppgick till 76,4 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. För land- och fartygsverksamheten uppgick spelomsättningen till 33,6 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 2 procent.

Koncernens totala omsättning ökade under verksamhetsåret och uppgick till 110,0 miljoner euro.

Pafs styrelse fattade i januari 2016 beslut om att säga upp bolagets vd Anders Ingves. Pafs ekonomidirektör Johan Rothberg verkar sedan dess som tillförordnad vd. Arbetet med att rekrytera ny vd pågår för närvarande.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!

Anna Björkroos