DELA
Foto: Jonas Edsvik
Regeringens prognos är att pandemikrisen kommer att påverka arbetslöshetssiffrorna negativt för lång tid framöver. För att så många som möjligt ska komma i arbete föreslås satsningar i mångmiljonklassen på sysselsättningsfrämjande åtgärder och arbetslöshetsersättningar.

Över tio miljoner för stöd till arbetslösa

Landskapsregeringen vill vika 10,2 miljoner euro i budgetförslaget för 2021 till sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd och sysselsättningsåtgärder.