DELA
Foto: Michael Hancock

”Ungdomarna ett gemensamt problem”

Läget på Åland beskrevs av lantrådet Veronica Thörnroos som fortsatt ”under kontroll” vid söndagens presskonferens.
Men talade också om ”att vi har ett gemensamt problem när det gäller våra ungdomar”.

Lantrådet avböjde att svara på närmare frågor om smittspridningens omfattning och karaktär.

– Det där är frågor för landskapsläkaren och ÅHS.

Thörnroos berättade att hon före presskonferensen haft en avstämning med ett flertal myndigheter.

– Det verkar som om de allra flesta på Åland – inte alla dock – har börjat följa de anvisningar som myndigheterna ger ut.

Möjligen avsåg hon med sitt påpekande att åländska ungdomar fortfarande har svårt att efterlyda rekommendationerna.

– Jag tror att vi har ett gemensamt problem när det gäller våra ungdomar, sa hon senare. Vi måste informera dem om att de inte är odödliga.

– Vi vet att många unga inte följer rekommendationerna. Det är vårt ansvar att förklara för dem.

Låt bli båten

Thörnroos avlöstes av Kim Westman, chef för Ålands sjöbevakningsstation. Han uppmanade folk att inte bege sig ut på sjön i onödan, och inskärpte att alla till Åland anländande fritidsbåtar måste infinna sig för gränskontroll till sjöbevakningens kaj i Mariehamn, norr om Pommern.

– Om man skulle komma på tanken att ta sig från Grisslehamn direkt till Eckerö så gör man sig skyldig till ett riksgränsbrott, sade han.

– Vi har som alla vet övervakningsutrustning längs Finlands gränser och vi kompletterar det med patrullering. Så gör inte så.

Talman Roger Nordlund (C) tog upp de svenska reglerna och deras inverkan på ålänningarna.

– Det är ju lite komplicerat. Vi som lever på Åland följer ofta med de svenska nyheterna och nu har vi en situation när Finland och Sverige valt olika strategier för att hantera smittan.

Nordlund påminde om att det är de finländska reglerna och rekommendationerna som gäller.

– Vi lever i ett beredskapstillstånd i republiken Finland och vi ska följa de lagar som landets regering och riksdag beslutar om.

Sympati för företagare

Talmannen uttryckte stor sympati både för enskilda ålänningar i isolering och för de åländska företagarna.

– Det är många som har det svårt. Ensamhet är kanske det värsta man genomleva. Och att som företagare se sitt livsverk falla sönder, det är fruktansvärt.

På Nyans fråga om varför friställda får bidrag medan företagare bara ges möjligheten att skuldsätta sig ytterligare svarade han:

– Jag vet att det där är en mycket aktuell fråga och för att företagen ska kunna överleva krävs det goda paket och många åtgärder.

– Jag vet att Finlands regering jobbar på att ta fram stöd för småföretagen och från Ålands sida måste vi också se till att komplettera det.

Regler för permission

Nordlund noterade att Sverige redan infört direkta stöd och lättnader för företagare och sa sig vara säker på att de bägge ländernas åtgärder i slutänden kommer att likna varandra.

Sist framträdde landshövding Peter Lindbäck. Han talade bland annat om isoleringen av regionen Nyland och berättade att ålänningar som är stationerade där under värnpliktstjänstgöring släpps ut ur regionen när de har permission.

Han avslutade med att läsa upp ett brev med ”stöd och uppmuntran” från president Sauli Niinistö.

Ny presskonferens hålls i dag måndag klockan 16.00.