DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ordstrid om Lilla holmen

År 2014 erbjöd sig kommerserådet Anders Wiklöf, att mot en årlig arrendesumma på 100 euro i 40 år ta över ansvaret för renovering och underhåll av samtliga byggnader på Lilla holmen.Det blev inget med det, och Wiklöf och infrastrukturnämndens dåvarande ordförande Roger Jansson har helt olika åsikter om orsaken.