DELA
Foto: Jonas Edsvik
Förhoppningen är att projektet ska förbättra vattendragens ekologiska status, som i sin tur ska ge positiva effekter för vattenkvaliteten och miljön kring våra vattendrag. Vattnet blir också lättare att rena till dricksvatten, menar Christian Wikström. Dricksvattentäkterna Markusbölefjärden och Långsjön är högst prioriterade i projektet. På bilden syns Långsjön.

Nytt vattenprojekt ska minska övergödningen

Landskapet satsar 1,6 miljoner euro på att minska näringsbelastningen i utvalda åländska sjöar och vattendrag. Åtgärderna ska höja den ekologiska statusen samt säkerställa vattenkvaliteten i främst våra dricksvattentäkter. Redan i höst ska provtagningar beställas för att kartlägga hur vattentäkterna egentligen mår.