DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålands vatten får pumpa mer från två sjöar

ÅMHM har gett Ålands vatten tillåtelse att tillfälligt sänka vattennivåerna i Långsjön (bilden) och Markusbölefjärden under de nivåer som slås fast i bolagets miljötillstånd.

Orsaken är att vattennivån Dalkarby träsk nu är 1 meter under normalvattenstånd. Ålands vatten har rätt att sänka nivån ytterligare, men har inte teknisk kapacitet till det. Därför beviljas undantagstillstånd fram till den 14 december 2018.

Samtidigt har Ålands vatten uppmanat alla att fortsätta spara vatten. Nederbörden har varit minimal och vattennivåerna fortsätter därför att sjunka.