DELA
Foto: Joakim Holmström

Nyhamnsprojektet fortsätter söka pengar

Pandemin ledde till att projektet med pumpkraftverket på Nyhamn/Lilla Båtskär söder om Mariehamn fördröjdes, men nu tar man nya tag.

– Det svenska bolaget har gått samman med ett annat bolag, SENS, säger Henrik Lindqvist, vd för åländska Allwinds, som ska göra jobbet på plats.

SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding Ab) är numera moderbolag till Pumped Hydro Storage Sweden, som utforskar hur nedlagda gruvor – som den på Nyhamn – kan användas för energilagring.

– Vi håller på att starta om projektet som bäst, försöker få ihop en kalkyl och hitta investerare. Som läget är nu så bör ett projekt som detta vara intressant, säger Henrik Lindqvist.

Nya Åland skrev senast om projektet i april 2020, då svenska Energimyndigheten beslutade att bevilja projektet ett stöd på 13,4 miljoner kronor.

Det som behöver göras rent praktiskt för att komma vidare med projektet är att pumpa upp vattnet i gruvschaktet och tunneln, rena det och släppa ut det i Östersjön. Därefter ska schaktet och tunneln rensas på allt löst, och den träkonstruktion som finns därnere tas bort. Tanken är sedan att bygga en pumpkraftsanläggning i gruvan så att den kan fungera som ett batteri. När vindförhållandena är goda töms gruvan på vatten. När elbehovet är större än produktionen från vindsnurrorna, släpps vattnet från Ålands hav in igen och flödar genom turbiner. På så vis genereras elektricitet som kan gå direkt ut i elnätet.