DELA
Foto: Niclas Nordlund
Ålands landskapsregering bär jägare att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årets jaktsäsong.

Nya rekommendationer för fågeljägare

Fågelinfluensa kräver större försiktighet bland jägare. Jakt på gråtrut och havstrut bör undvikas.

I går inleddes det nya jaktåret vilket innebär att ett antal jaktpremiärer är i antågande. Nu ber Ålands landskapsregering jägare att iaktta särskild försiktighet vid fågeljakt, speciellt sjöfågeljakt.

Livsmedelsverkets undersökningar har tidigare bekräftat högpatogen fågelinfluensa på havsörnar från Kökar och ejdrar vid Lågskär. Man har även kunnat konstatera att fågelinfluensa sprider sig snabbt hos vilda fåglar runt om i Europa och viruset har även konstaterats på pälsfarmer i Österbotten.

Jägare uppmanas att undvika jakt på måsfåglar då spridningen av fågelinfluensan har varit särskilt utbredd bland gruppen.

Då man även misstänker att hundar kan smittas rekommenderas man att som ägare till apporterande fågelhundar följa med smittläget och vid behov anpassa jakten.

Rör inte döda fåglar

Fågelinfluensavirus överförs genom kontakt- eller droppsmitta genom slemhinnor till ögon, mun och luftvägar. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta god handhygien och vid behov skydda sina andningsvägar och ögon.

Även allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet över hela Åland och inte vidröra döda fåglar eller fåglars avföring utan skyddsutrustning.

Upptäcker man symptom hos fåglar som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller landskapsregeringen omedelbart underrättas.

Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa. Även massdöd bland sjöfåglar och måsar eller enskilda döda rovfåglar ska anmälas till myndigheterna, så att nödvändiga prover kan skickas till livsmedelsverket.

Aktuella rekommendationer:

Undvik jakt på måsfåglar helt och hållet.

Då man misstänker att hundar kan smittas rekommenderas man att inte använda apporterande hund vid jakt på sjöfågel (änder, gäss och skarvar) om fågelinfluensa konstaterats eller döda fåglar har observerats i området.

Följ med hundens hälsa efter kontakt med fågel och kontakta veterinär om symptom uppstår.

Låt inte hunden hämta självdöda fåglar.

Spara inte apportvilt (fågel) i frysen från denna säsong

Använd inte måsfåglar vid hundträning eller jaktprov

Gräv ned slaktrester från fåglar eller fåglar som inte tillvaratas som föda. Lämna inte så asätare kan komma åt dem för att minska risken för att sprida smitta vidare till andra djur.

Ge inte rått fågelkött eller inälvor till husdjur.

Mata inte änder, fasaner eller andra fåglar.

Säkerställ hygieniska rutiner vid hantering av vilt, särskilt vid hantering av sjöfåglar.