DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fågelinfluensa på Lågskär – rör inte döda fåglar någonstans på Åland

Det råder fågelinfluensa på Lågskär. Landskapsregeringen uppmanar allmänheten att vara försiktiga och att inte vidröra döda fåglar någonstans på Åland.

Det var den 15 juni som prover togs på två ejdrar som hittats döda på Lågskär. Resultaten visar nu att båda var positiva för influensa A-viruset av typen H5N1, som populärt kallas för fågelinfluensa.

– Det är i dagsläget oklart om det finns fler döda fåglar på Lågskär. Vädret har inte tillåtit ilandstigning på flera dagar, säger veterinär Maria Borgström vid landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Borgström berättar att det ännu dröjer någon dag innan man vet om det rör sig om en högpatogen typ. Om det är högpatogent så är dödligheten betydligt högre.

”Misstankar är starka om att det är den mer dödliga varianten som drabbat fåglarna eftersom smitta har förkommit i Ålands närområde en längre tid. Rapporter har kommit från grannländer och fasta Finland”, skriver landskapsregeringen i sitt utskick.

Då Lågskär ligger avskilt så krävs i nuläget inga större saneringsåtgärder eller skyddsåtgärder.

”Men fallet påvisar att smittan finns i vår närmiljö och allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet vid alla fynd av döda fåglar i naturen. Vidrör inte döda fåglar utan skyddsutrustning, allra minst handskar ska användas, detta gäller hela Åland och inte bara kring den aktuella fyndplatsen.”