DELA
Foto: Stefan Öhberg

4,4 miljoner euro till företag i nöd

Restaurang- och hotellbranschen har drabbats hårdast av covid-19, och har därför fått mest stöd av landskapsregeringen.
Viking Line Abp och Rederiaktiebolaget Eckerö är de enda bolagen som beviljats största möjliga likviditetsstöd, sammanlagt 1 miljon euro var.