DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nej tack till alkohollag

– Finlands folk är inte moget för en liberalare alkoholpolitik.

Det skriver Statens ämbetsverk i sitt utlåtande över förslaget till ny alkohollag.
Som Nya Åland tidigare berättat vill riksmyndigheterna luckra upp alkohollagstiftningen. Enligt en proposition från regeringen ska bland annat starköl i framtiden kunna säljas i också andra butiker än Alko.

Förslaget tilltalar inte Statens ämbetsverk på Åland.

– Eftersom denna ändring underlättar den fysiska tillgängligheten till dessa starkare alkoholdrycker och priset på dem beräknas sjunka, kommer det att leda till en ökning av försäljningen och konsumtionen av dem. Det är omöjligt att exakt förutspå denna ökning, men i regeringens proposition beräknar man med att totalkonsumtionen av alkohol skulle öka med 6 procent. Detta får negativa följder för båda det sociala välmåendet och befolkningens hälsa, skriver ämbetsverket i sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet.

I utlåtandet konstateras att fler alkoholrelaterade skador leder till ökade kostnader för staten, Åland och kommunerna.

– Antalet storkonsumenter och dödligheten i alkohol beräknas öka. En ökad alkoholkonsumtion kommer att öka polisens ordningsuppgifter, medan även olika alkoholrelaterade brott såsom misshandel och rattfyllerier blir vanligare.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!