DELA
Foto: Fredrik Törnroos<07_Bildrubrik>BRANDSKADOR En brand på fredagskvällen orsakade stor skada i ett kompressorrum vid ÅCA.

Mjölk från Roslagen till ÅCA:s ekolinje

Roslagsmjölk, som består av en grupp ekologiska mjölkleverantörer i Roslagen, kommer att samarbeta med ÅCA för sin ekologiska mjölk.

Roslagsmjölk ska själva marknadsföra och sälja sin ekologiska mjölk i Roslagen och i Stockholmsområdet medan ÅCAs mejeri, Ålandsmejeriet, skall sköta förädling och förpackning. Produktionen kommer att ske i en separat produktionslinje certifierad av den svenska Krav-märkningen.

Roslagsmjölk har en sammanlagd mjölkproduktion på knappt 4 miljoner liter per år och levererar i dagsläget sin mjölk till Arla Sverige.
Allt detta enligt ett pressmeddelande från ÅCA.

Anna Björkroos