DELA
Foto: Jonas Edsvik

Höjer priset till mjölkproducenterna

Ålands centralandelslag, ÅCA, höjer avräkningspriset med cirka 6 procent för sina mjölkproducenter  i maj.

”Sammantaget med en allmän återhämtning för branschen, kan en ljusning skönjas nu under våren” skriver vd Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Snellman berättar att det sedan Rysslands importstopp av mjölkprodukter i augusti 2014 har varit ”en mycket tung period ekonomiskt och mentalt” för mjölkproducenter på Åland och i Europa överlag.

”Ålandsmejeriet har sedan flera år strategiskt arbetat för att bli mindre beroende av prisrörelserna i omvärlden. En viktig del i det har varit att öka andelen färskmjölksprodukter till närmarknaderna Finland och Sverige, vilket möjliggjorts tack vare produktutveckling, förbättrad distribution och försäljning. Likaså har en anpassning av det övriga sortimentet och verksamheten gjorts.” avslutar Snellman.

Anna Björkroos