DELA
Foto: Ida K Jansson

Certifikat skapar nya möjligheter för ÅCA

Nya kunder blir tillgängliga på både svenskt och finskt håll i samband med den globala standardcertifieringen för livsmedelssäkerhet.

– Det öppnar nya dörrar, säger kvalitetssamordnare Bengt Johnsson.
I mitten av juni reviderades hela Ålandsmejeriets verksamhet. Detta efter ett och ett halvt års målinriktat arbete i syfte att erhålla en kvalitetscertifiering i den så kallade British Retail Consortium (BRC)-standarden. BRC är den globala standarden för livsmedelssäkerhet och enligt Ålandsmejeriets vd Johannes Snellman är det det första och enda mejeriet i Finland som hittills klarat en sådan certifiering.

Den största förändringen för de anställda på mejeriet har varit att skriftliga rutiner och metoder skulle införas. Kvalitetssamordnare Bengt Johnsson berättar att systemet bygger på redovisande och styrande dokument.

– Personalen måste se nyttan med det nya arbetssättet. Det kan vara svårt att förstå varför man ska sitta och skriva rutiner, säger han.

Mejerist och utbildad intern revisor Marjut Holm-Wirtanen säger att man nu börjar märka av fördelarna med det omgjorda arbetssättet. Nu kan man bland annat gå bakåt bland dokumenten och spåra eventuella avvikelser eller fel i produkterna. Inom fyra timmar ska man nu enligt certifikatets riktlinjer kunna spåra produkten hela vägen tillbaka till den ko som mjölken ursprungligen kommit från.

– Projektet har genomsyrat hela vårt arbete, enda från mjölkgårdarna fram till sista delen och hela personalen är inblandad, säger Johannes Snellman.

I Sverige är det vanligt att livsmedelsleverantörer krävs på ett kvalitetscertifikat för att få leverera till större kedjor. Försäljningschef Stefan Blomqvist säger att man märkt av att fler kunder blir tillgängliga även på fastlandet ju mer man satsar på certifikatet.

– Nu har vi försäljningskanaler som inte hade funnits om vi inte hade haft certifikatet.