DELA
Foto: Erkki Santamala
Det är många år sedan en gång- och cykelbana till Järsö började diskuteras.

Ett steg närmare GC-väg till Järsö

Nu inleder landskapsregeringen det praktiska förarbetet för utreda förverkligandet av en gång- och cykelbana till Järsö. Det innefattar bland annat bottenscanningar och naturinventeringar under vattnet längs med vägsträckan.