Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: studiestöd

Miss i studiestöds-lagen rättas nu till

Den som – oberoende när – har bott sex månader på Åland har nu rätt till åländskt studiestöd. Det är betydligt fler än vad...

HD om studiestödslag: Vaga formuleringar om känsliga uppgifter

Högsta domstolen har granskat den åländska studiestödslagen och godkänner den förutom en del om hur man ska hantera känsliga personuppgifter. Syftet med den nya landskapslagen...

Ändringarna i studiestödet går vidare

Förslaget om att höja inkomstgränsen för studerande som lyfter studiestöd går vidare.I förslaget ingår också en liten sänkning av studiestödet för vissa som studerar...

Het debatt i lagtinget om nytt stödiestöd

Det blev en hätsk debatt om landskapsregeringens förslag till ny studiestödslag, där oppositionen gick hårt åt majoritetsblockets förslag, som man menar är både rättsosäkert,...

Slopad inkomstgräns slog fel, enligt Ams

Slopandet av inkomstgränsen i vintras har gynnat vuxna som redan är i jobb snarare än studerande, enligt Ams. Enligt en uppföljning från myndigheten har...

Tangenttryck bakom strul med studiestöd

353 åländska studiestödsmottagare fick för mycket eller för litet pengar på kontot när stödet betalades ut i september. Orsaken var den mänskliga faktorn, säger Jim...

Värna syftet med studiestödet

Ingen ska av ekonomiska skäl tvingas avstå från studier. Det är syftet med studiestödslagstiftningen som är en av grundstenarna i den nordiska välfärdsmodellen. I...

Flitiga ska uppmuntras, inte bestraffas!

Jag tycker att det är bra att landskapsregeringen går in för att avskaffa inkomstgränsen för studiestöd på Åland. Både samhället och individen blir rikare...

Inkomstgränsen kan slopas för studerande

Landskapsregeringen föreslår att inkomstgränsen för studerande slopas tillfälligt det här året, för att studerande ska kunna jobba extra inom vård och omsorg. Studerande som vill...

Mer anslag till turismen

300 000 i extra till Visit Åland och höjd investeringsfullmakt till Bomarsunds nya besökscenter. Det presenterar landskapsregeringen i den första tilläggsbudgeten för år 2021, som...